அதிரையில் பிறை தென்பட்டது

நோன்பு பெருநாளை கொண்டாடுவதற்காக ஷவ்வால் மாத பிறை இன்று அதிரையில் தென்பட்டது.

Post a Comment

0 Comments