வஃபாத் அறிவிப்பு: தரகர் தெரு ஹாஜி.முகைதீன் குப்பை அவர்கள்

தரகர் தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம். சேக்தாவூது அவர்களின் மகனாரும், ஒலி சாஹிப் அவர்களின் மருமகனும், ஹாஜி. ஹாஜா முகைதீன், நூர்தீன், கச்சு முகைதீன் ஆகியோரின் சகோதரரும், En.H.துபைத்துல்லா, இதயதுல்லா ஆகியோரின் சிறிய தகப்பனாரும், அப்துல் சமது, அசாருதீன் ஆகியோரின் தகப்பனாருமாகிய ஹாஜி.முகைதீன் குப்பை அவர்கள் இன்று காலை 7 மணியளவில் தரகர் தெரு இல்லத்தில் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அன்னாரின் ஜனாசா இன்று மாலை 4 மணியளவில் தரகர் தெரு முகைதீன் ஜும்மா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Post a Comment

0 Comments