வஃபாத் அறிவிப்பு - ஹாஜி LMS கமால் பாட்சா அவர்கள் (வயது 68)

பெயர்: ஹாஜிி L.M.S கமால் பாட்சா
தெரு: புதுமனைத் தெரு
வயது: 68

தந்தை: மர்ஹூம் லெ.மு.செ. லெப்பை தம்பி மரைக்காயர்
மாமனார்: லெ.வா.செ. பாட்சா மரைக்காயர்
சகோதரர்கள்: மர்ஹூம் லெ.மு.செ.முஹம்மது உமர், மர்ஹூம் அப்துல் கபூர், மர்ஹூம் செய்யது அப்துல் காதர், மர்ஹூம் அஹமது கபீர்.

மகன்: ரெட்கிராஸ் சேர்மன் மரைக்கா இத்ரீஸ் அஹமது , இர்ஃபான்
மருமகன்கள்:  A.H.முஹம்மது ரஃபீ

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

அடக்கஸ்தளம்: மரைக்கா பள்ளி மைய வாடி

நேரம்: 11:30 மணி

Post a Comment

0 Comments