வஃபாத் அறிவிப்பு - நெய்னா கம்பெனி மீராசாஹிப் ஹாஜியார்

பெயர்: ஏ.ஜே.மீராசாஹிப்
வயது: 72
தெரு: ஆஸ்பத்திரி தெரு
தந்தை: மர்ஹும் மு.கி.ம.அப்துல் ஜப்பார் சகோதரர்கள்: மர்ஹூம் இக்பால் ஹாஜியார், மர்ஹூம் அப்துல் ரஜ்ஜாக், மர்ஹும் அஹமது கபீர், மஹ்மூத், தாஜுதீன் மகன்கள்: முஹம்மது ஜாபிர், முஹம்மது ஜுபைர்

அடக்கஸ்தளம்: மரைக்கா பள்ளி
நேரம்: பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Post a Comment

0 Comments